OMG, nakakabahala na ang pag-lobo ng COVID-cases sa bansa. Dapat mas maging maingat, alerto, at maagap tayo di lang sa bacteria kundi pati sa deadly covid virus na ito. Panatilihing malusog ang pangangatawan, bantay-sarado, at protektado ang mga parte ng katawan na maaring pasukan ng bacteria at viruses aka "Viral Gates'  gaya ng mata, ilong, at bibig. Panatilhin ang social distancing, madalas na panghuhugas at sanitize ng kamay, at mainam na gumamit ng surgical face mask, at faceshield. And for extra layer of protection on the mouth and throat, use Povidone-Iodine (BETADINE®) Gargle and Throat Spray that kills sore throat- causing viruses in as early as 30 seconds! 


Available on Shopee

Make sure na #BantaySaradoAngViralGates!

BETADINE® 1% Oral Antiseptic Solution Gargle 60mL | Php99.00

Povidone-Iodine (BETADINE®) Gargle is a minthy-flavoured 1% antiseptic solution that kills bacteria, and viruses for overall oral hygiene.  Also meant for fast and soothing relief of sore throat and mouth sores, Ideal for degerming soak for dentures and tooth brushes. Even though its colored brown, it doesn't stain the teeth.

BETADINE® 0.45% Throat Spray 50mL | Php551.00

Povidone-Iodine (BETADINE®) Throat Spray is an easy to use mentholated  0.45% oral antiseptic solution for fast and soothing relief of sore throat. It's an easy to use direct to mouth  spray that can kill bacteria, fungi. and viruses, the major cause of sore throat, in as early as 30 seconds.  Check out the other Betadine Products on Shopee
BETADINE®  Fresh Bliss® Lavender 60mL | Php57.00


You can shop and add to cart your Feminine Care and Natural Defense favorite product.SHOPEE SALE ALERT: Discounts up to 30%
Add to cart and Check it out on Shopee na!
*Sale till March 14 only.Thanks for reading my blog and feel free to leave comments.
To get the latest update, follow me on my social media accounts.